Psychoterapia powinna pozostać upartym dążeniem dwojga ludzi do całkowitego uzdrowienia istoty ludzkiej za pośrednictwem relacji, jaka się między nimi zawiązuje.
Ronald David Laing

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz
problemów takich jak:
  • przeżywanie trudnych, bolesnych emocji                                                         
   
  • obniżony nastrój, depresja                                                             
   
  • odczuwanie pustki, lęku i niepokoju, poczucia braku sensu w życiu i zagubienia                                                           
   
  • kryzys życiowy/tożsamościowy, trudności w odnalezieniu własnej drogi życiowej                                                  
   
  • doświadczanie trudności w relacjach społecznych 
  • doświadczanie trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków                                     
   
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia nerwicowe, lękowe
  • zaburzenia psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy, serca, duszności i inne objawy 
   nie mające potwierdzenia w badaniach medycznych)
  • zaburzenia i choroby psychiczne (schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i 
   jednobiegunowe – depresja)
  • uzależnienie od substancji psychoaktywnych lub czynności, współuzależnienie, DDA/DDD                                            
   
  • zaburzenia odżywiania
   
  • potrzeba wsparcia w procesie samodoskonalenia, poprawy jakości życia, lepszego poznania siebie i własnych możliwości                                                                 
   
  • inne problemy trudne w samodzielnym rozwiązaniu                                                

Serdecznie zapraszam do spotkania w Gabinecie w centrum Katowic!