Swoją ofertę kieruję do wszystkich, którzy szukają pomocy w rozwiązaniu problemów życiowych, poszukujących wsparcia, a także borykających się z problemami emocjonalnymi, nerwicowymi, osobowościowymi, psychosomatycznymi, trudnościami adaptacyjnymi i innymi objawami wywołującymi cierpienie.W zakres oferowanych usług wchodzą m.in.:
 • konsultacje i pomoc psychologiczna
  Konsultacja psychologiczna to spotkanie mające na celu wstępne zrozumienie i określenie problemu Pacjenta oraz wskazanie sposobów pomocy. Efektem konsultacji może być podjęcie psychoterapii.

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych
  Psychoterapia to cykl regularnych spotkań, najczęściej raz w tygodniu. Celem psychoterapii jest zmiana w dotychczasowego sposobu funkcjonowania, lepsze zrozumienie siebie, własnych potrzeb, emocji i przyczyn problemów. Jest szansą na trwałą zmianę sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, które powoduje cierpienie.

 • psychoterapia par / psychoterapia małżeńska
  Psychoterapia pary to praca nad odbudowaniem zdrowej satysfakcjonującej relacji między partnerami niezależnie.
  Celem psychoterapii jest rozwiązanie trudności w relacji poprzez lepsze zrozumienie siebie i partnera, co umożliwia nie tylko odnalezienie źródeł zgłaszanych kłopotów, ale także wyposaża parę w umiejętności i narzędzia radzenia sobie z nimi.

 • warsztaty, szkolenia, treningi
  Tematyka i cena ustalane są indywidualnie.