Psychoterapia Skype

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej za pośrednictwem internetu. Konsultacje online i psychoterapia online stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które nie mogą udać się do gabinetu osobiście. Ta forma pracy skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących za granicą lub pacjentów w bardzo złym stanie psychicznym bądź fizycznym. Psychoterapia przez Skype, podobnie jak ta prowadzona w gabinecie, pozwala zrozumieć genezę danego problemu i podjąć właściwe działania, które mają na celu jego rozwiązanie. Kluczowe znaczenie ma szczerość, szacunek i otwartość obu stron na proces terapeutyczny

Pomagam między innymi osobom, które zmagają się z:

  • depresją,
  • ciągłym przygnębieniem,
  • nerwicami,
  • stanami lękowymi,
  • zaburzeniami odżywiania,
  • obniżonym poczuciem własnej wartości,
  • poczuciem braku sensu życia,
  • trudnościami w relacjach z innymi ludźmi,
  • innymi problemami psychologicznymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.

Psychoterapia przez Skype

Jeśli nie mogą Państwo skorzystać z usług stacjonarnych w moich gabinetach w Katowicach lub Gliwicach, odpowiednim rozwiązaniem może okazać się psychoterapia online. Często decydują się na nią również Polacy mieszkający poza granicami kraju, nie tylko ze względu na jej niższe koszty, ale również na brak bariery językowej i różnic kulturowych. Sprawna komunikacja ze specjalistą jest bowiem kluczowa dla właściwego przebiegu terapii. Z własnego doświadczenia wiem, iż tego rodzaju zdalna praca terapeutyczna może przynosić tak samo dobre rezultaty, jak w przypadku spotkań osobistych.

Zaletą terapii internetowej jest bez wątpienia fakt, że pacjent czuje się bardziej komfortowo w swoim mieszkaniu niż w zupełnie nowym miejscu oraz nie musi traci czasu na dojazdy. Dla wielu pacjentów jest to jedyna możliwa forma pomocy. Psychoterapia przez Skype przebiega niemal identycznie, jak ta na prowadzona na żywo. Zawsze staram się tworzyć przyjazną atmosferę wzajemnego zrozumienia, aby ułatwić pacjentom opowiadanie o niejednokrotnie wyjątkowo trudnych dla nich doświadczeniach i emocjach.

Jak przebiega psychoterapia online

Pierwsza sesja ma charakter diagnostyczno-konsultacyjny i pozwala wstępnie zidentyfikować problem oraz jego możliwe przyczyny.

Zwykle etap konsultacji obejmuje około 2-3 spotkania, podczas których ustala się warunki współpracy. Wtedy też ustala się warunki współpracy, w tym między innymi formę płatności, daty i godziny spotkań (powinny być możliwie stałe) oraz przybliżony czas pracy. Jest to moment formułowania obszaru problemowego oraz celów pracy psychoterapeutycznej.

Właściwa psychoterapia przez Skype rozpoczyna się po zakończeniu etapu konsultacyjnego i jej tempo dostosowane jest do potrzeb i możliwości pacjenta a także poziomu złożoności jego problemu. Praca terapeutyczna opiera się dwustronnym zaangażowaniu obu stron oraz empatycznej postawie terapeuty. Zakończenie współpracy jest zawsze wynikiem dwustronnej decyzji.

Poza stałą współpracą, możliwe jest także skorzystanie z pojedynczych konsultacji online. Serdecznie zapraszam do kontaktu – wspólnie ustalimy, jaka forma pomocy będzie dla Państwa najlepsza.