gabinet1 Psychoterapia to profesjonalna pomoc w cierpieniu, której celem jest praca nad zgłaszanymi trudnościami. To proces oparty na współpracy z Pacjentem, wymagający zaangażowania, szczerości i otwartości obu stron. Najważniejszym aspektem tego procesu jest relacja pomiędzy Terapeutą a Pacjentem, dzięki której możliwe jest rozpoznanie prawdziwych uczuć, emocji, myśli i potrzeb pozwalających zrozumieć siebie i swoje problemy, a w konsekwencji – ich rozwiązanie oraz dokonanie realnych zmian we własnym życiu. Ale tylko takich, jakich Pacjent naprawdę chce i potrzebuje

Pierwszym krokiem jest spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne, którego celem jest lepsze zrozumienie zgłaszanego problemu oraz tła trudności, których doświadcza Pacjent. Konsultacja trwa zwykle od jednego do kilku spotkań 50-cio minutowych, w trakcie których ustala się także zasady współpracy (w tym m.in. częstotliwość spotkań, formę płatności, formę odwoływania sesji, długość trwania terapii). Kolejnym krokiem jest zaproponowanie najbardziej skutecznego sposobu postępowania. Po zakończeniu etapu konsultacji ustalany jest wspólny kontrakt terapeutyczny określający ogólne ramy i zasady współpracy, po czym możliwe jest rozpoczęcie procesu psychoterapii.


gabinet2Ważnym czynnikiem skuteczności psychoterapii jest zachowanie zasady stałości: miejsca, czasu i osoby. Z tego względu sesje psychoterapii odbywają się w ustalonym dniu tygodnia o stałej godzinie. W indywidualnych sytuacjach Psychoterapeuta wraz z Pacjentem mogą podjąć wspólną decyzję o większej ilości spotkań.


W razie konieczności, istnieje możliwość odwołania sesji z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie później niż na dwa dni przed ustalonym terminem. W innym przypadku Pacjent zobowiązany jest do uregulowania opłaty jak za odbytą sesję, niezależnie od przyczyny nieobecności.Czas trwania psychoterapii
jest różny i zależy przede wszystkim od potrzeb Pacjenta i charakteru jego trudności, niemniej na głębokie i trwałe zmiany potrzeba dłuższego czasu. Długość terapii i moment jej zakończenia jest zawsze wspólną decyzją Pacjenta i Terapeuty i jest procesem trwającym kilka spotkań w trakcie których osoba przygotowuje się do rozstania utrwalając rezultaty psychoterapii w samodzielnym życiu.